Sosyal Sorumluluk

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 2015 yılında, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan 17 hedef şeklinde belirlenmiştir.

Agritrade ailesi olarak tüm faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak gerçekleştirmeyi taahhüt etmekteyiz.

 • UN WEP's

  Kadınların iş yaşamında, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlendirilmeleri, yerine getirilmesi gereken temel bir zorunluluktur. Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi arasında oluşturulan iş birliğinin temelinde yatan da bu zorunluluktur. Faaliyet mekanizmalarını kadınların ekonomik yaşamın her seviyesinde var olmalarını sağlamak üzere kurmuş olan şirketimiz ve aynı hedefleri kendine gaye edinen diğer özel sektör kuruluşları organizasyon yapılarını; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate alınması gereken önemli noktaları ortaya koyan, 7 temel maddeden oluşan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) uygun olarak düzenlerler.

BADV

Daha huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve aile içi şiddetin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin neden olduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak üzere 2017 yılında dâhil olduğumuz İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence -BADV) projesi, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturup, kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmek ve aile içi şiddete karşı önlem ve destek yolları belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. 2013 yılında UNFPA'nın desteği ile hayata geçirilen proje ile iş dünyasında kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

 • Turuncu Dernek

  Agritrade ailesi olarak, İzmir’de toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyete dayalı şiddete dikkat çekmek ve toplumda bir farkındalık oluşturmak amacı ile ilk kez 2017 yılında Birleşmiş Milletlerin her yıl uluslararası çapta gerçekleştirdiği 16 günlük aktivizm kampanyası olan “Orange the World” yani “Dünyayı Turuncuya Boya” kampanyasına destek vermeye karar verdik ve kampanyayı İzmir’e uyarlayarak “İzmir’i Turuncuya Boya” sloganı ile 16 gün boyunca İzmir’in çeşitli binalarını, önemli yapılarını, iş yerlerini, restoranları, kafeleri turuncuya boyadık ve kampanyanın son günü olan 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde yoğun bir katılım ile ilk “Turuncu Yürüyüş”ü gerçekleştirdik. İş dünyası, spor kulüpleri, STK’lar ve vakıfların da desteğiyle basında geniş yer tutan bu hareket sonucunda konuyla ilgili geniş kitlelerde farkındalık oluşturmayı başardık.


  2018 yılında, Agritrade ekibi olarak “İzmir’i Turuncuya Boya” kampanyasından aldığımız cesaret ve heyecanla, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak adına çalışmalarımızı daha organize bir şekilde yürütebilmek için Turuncu Dernek’i kurduk. Henüz genç bir oluşum olan Turuncu Dernek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi için kadınlar ile çocuklar başta olmak üzere mülteciler, LGBTİ+ bireyler ve toplumdaki hassas grupların sosyoekonomik statülerinin gelişmesi adına çalışmalar ve projeler yürüten bir dernektir.

Wonderbag

Wonderbag ısı yalıtımlı bir yemek pişirme bohçasıdır. Yemek pişirirken harcanan zaman, yakıt, para ve sudan tasarruf etmek için tasarlanmıştır. Agritrade 2012 yılından beri Güney Afrika menşeili Wonderbag markasını Türkiye ve yakın coğrafyamızdaki 17 ülkede temsil etmektedir.

 • Birlikte Güçlüyüz

  Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, kadınların ve erkeklerin iş hayatına ve kararlara eşit ve etkin katıldığı toplumlarda; yurttaşlar kazanıyor, ülke kazanıyor, iş dünyası kazanıyor. Türkiye ise dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğinde son sıralarda yer alıyor. Bu fotoğrafı bir an önce değiştirmeye, özel sektörü değişimin öncüsü olarak harekete geçirmeye ihtiyacımız var. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışırken, yalnızca kendimizden değil, birlikte iş yaptığımız tedarikçilerimiz, ajanslarımız, bayilerimiz yani ekosistemimizden de sorumlu olduğumuza inanıyor ve büyük değişimin ancak birlikte mümkün olduğunu düşünüyoruz. Biz aralarında iş bağı olan şirketler olarak, sivil toplum paydaşlarının da desteğiyle, bu amaçla Birlikte Güçlüyüz platformunu kurduk. Platformun merkezine ise iki temel felsefeyi aldık: “değiş” ve “etkile”.

  Birlikte Güçlüyüz Platformu olarak; kendi şirketlerimizde kadınların istihdama aktif katılımları, istihdamda yükselmeleri ve karar alma süreçlerinin tam ve eşit bir parçası olmaları için çalışacağımızı, ekosistemimizdeki diğer şirketleri de kendi şirketlerinde bu değişimi gerçekleştirmeleri için teşvik edeceğimizi ve destek olacağımızı taahhüt ediyoruz. Birlikte Güçlüyüz platformu, tüm iş dünyasını toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kendisini değiştirmeye ve ekosistemini etkilemeye çağırıyor.

 • Annem Kanseri Yendi

  2012 yılında Agritrade Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'nin önderliğinde Annem Kanseri Yendi projesi başlatılmıştır. Projenin amacı, Türkiye'de, özellikle kırsalda yaşayan kadınların mamografi testinden geçirilerek meme kanserinin erken teşhisidir. 

  Proje kampsamında Türkiye'nin ilk mobil mamografi ünitesi kurulmuştur. 'Annem Kanseri Yendi' tırı 2012 yılından bu yana, Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye'de gezerek kadınlara ücretsiz mamografi testi uygulamaktadır.

Işınsu Kestelli Hatıra Ormanı

Ormanlar gezegenimizin %30'unu kaplar. Milyonlarca canlı türü için hayati önem taşıyan habitatlar, önemli temiz hava ve su kaynakları sağlarken, iklim değişikliğiyle mücadele için de kritik önem taşımaktadır. BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden biri dağlar, ormanlar, sulak alanlar, nehirler, akiferler ve göller dâhil olmak üzere suyla ilgili ekosistemleri korumak ve restore etmektir. Bu nedenle ortak mirasımızın ve gezegenimizin geleceğinin bir parçası olan doğal yaşam alanlarının ve biyoçeşitliliğin kaybını azaltmak için harekete geçtik ve Manisa Yunt Dağı'ndaki 80 dönümlük ağaçlandırma alanına, Agritrade ailemizin kurucusu Işınsu Kestelli’nin 60. yaş günü vesilesiyle 13.000 fidan diktik.