Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 2015 yılında, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan 17 hedef şeklinde belirlenmiştir.

Agritrade ailesi olarak tüm faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak gerçekleştirmeyi taahhüt etmekteyiz.

Sürdürülebilir Kalkınma için

Küresel Amaçlar

Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz

Sürdürülebilirlik, Agritrade için bir yolculuktur. Her zaman daha iyisini hedefler; daha sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve sunmak için adımlar atarak ortaya çıkan yeni piyasa hareketlerini yakalar. Belirlenen amaçlara ulaşmanın anahtarını, sürdürülebilirliği temel iş faaliyetleri ile yönetişime entegre etmek ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını şirketin tüm birimlerine yaygınlaştırmakta görür.

Gelişimimiz

Agritrade, sürdürülebilirliği bir şirket kültürü haline getirmek ve kurumsal sürdürülebilirlik bakış açısını kendi iş ağını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak için kararlılıkla çalışmaktadır.

 • 2016 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olan Agritrade, eşitlik, barış, güvenlik, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için küresel iş birliğinin önemini vurgulayarak, Sözleşmesi’nin 10 İlkesi’ne de uyum göstermeyi taahhüt etmektedir.

 • Agritrade ayrıca işyerinde cinsiyet eşitliğini destekleyen Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)'nin sadık bir destekçisidir.

 • Agritrade, palm yağı tedarikine yönelik sürdürülebilir bir strateji benimsemiştir.

 • Agritrade, amaçlar ile paralel olmayan herhangi bir uyumsuzluk halinde, anında harekete geçerek tedarikçi ağ ve bağlantılarını takip etmeye başlar ve tekrar bir uyumsuzluğun oluşumu riskine karşı engelleyici önlemler almak adına kendini geliştirmektedir.

Agritrade olarak amacımız kimsenin geride bırakılmaması. İş birliğinin başarının anahtarı olduğuna inanıyor, böylece iş ortaklarımızı da içeren çözümler geliştiriyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA'lar) ile bağlıyız ve bu tutumumuzu da sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz.

Kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak için güçlü bir yönetişim yapısı ile hem çalışanlarımız hem iş ortaklarımız nezdinde amaçlara ilişkin farkındalık yaratılmasını sağlıyor, global ilerlemeleri takip ederek, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile BM WEP'lerine ve Unilever Türkiye liderliğindeki “Birlikte Güçlüyüz” platformuna katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Agritrade Ltd. Şti. Palm Yağı Sorumluluk Politikası

Palm yağı birçok yerel çiftçi için istihdam sağlayan, toplulukları güçlendiren ve geçim kaynaklarını destekleyen değerli bir ekonomik üründür. Yerel olarak yemeklik yağ olarak kullanılırken, birçok paketli gıda ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılmak üzere ihraç edilir ve aynı zamanda biyoyakıta dönüştürülebilir. Meyveleri sayesinde palmiye ağaçları oldukça verimlidir ve yıl boyunca yağ üretir. Aynı miktarda yağ üretmek için diğer yağ üreten mahsullerin gerektirdiği arazinin yarısından azına ihtiyaç duyar. Örneğin; soya fasulyesi, kolza tohumu veya ayçiçeğine göre birim alan başına 10 kata kadar daha fazla yağ üretir.

Öte yandan, son yıllarda, palmiye ağaçlarının dikilen bir hektarlık arazide yılda ortalama altı tona kadar yağ üretebilmesi, dolayısıyla palm yağının dünyanın en ucuz bitkisel yağı olması ve kullanım alanlarının yaygınlığı nedeniyle küresel talepte görülen önemli artış palm yağının yoğun olarak yetiştirildiği bölgelerde tropik ormanların ve turbalık alanların zarar görmesine ve palm yağı ekimi nedeniyle insan ve hayvan popülasyonlarının yerinden edilmesine yol açtığına dair inkar edilemez endişeler ortaya çıkmıştır.

Bu sorunların üzerine eğilmek ve çözüm üretebilmek adına doğaya karşı sorumlu, palmiye yağı tarlalarında yaşayan ve çalışan toplulukları destekleyici ve sürdürülebilir bir politika çerçevesinde palmiye yağı tedarik etmek için harekete geçtik. Agritrade ailesi olarak tüm tedarik zincirlerinin çevresel olarak sürdürülebilir ve yerel topluluklar için ekonomik olarak faydalı olması gerektiğine inanmaktayız.

Bu doğrultuda, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm satın alma işlemleri için geçerli olan Sürdürülebilir Palm Yağı Kaynakları Kullanım Politikasını oluşturduk ve özellikle palm yağı ve fraksiyonlarını temin eden tedarikçilerimizin faaliyetlerinde bu taahhütlere bağlı kalmalarını sağlamak için çalışmaya başladık. Agritrade olarak, tedarikçilerimizin işbu politikaya uyumluluğunu takip etmeyi, şeffaf ve izlenebilir bir tedarik zinciri üzerinden faaliyetlerimizi yürütmeyi, çevresel açıdan sürdürülebilir, sosyal açıdan sorumlu ve ekonomik büyümeyi destekleyen bir şekilde çalışacağımızı taahhüt ederiz.

Agritrade'in taahhüdü aşağıdaki maddelerde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

Sorumluluk Politikasını İnceleyin
 • Uygunluk
 • Çevresel Sorumluluk
 • Sosyal Sorumluluk
 • Katılım ve Kapsayıcılık
 • Şeffaf ve İzlenebilir Tedarik Zinciri
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

  Şirketimiz, 170 ülkeden 44 sektörü temsil eden ve 50 milyonun üzerinde kişiye istihdam sağlayan 9 binden fazla şirketin, toplamda ise 12 binin üzerinde kurumun katılımı ile çalışmalarına devam eden; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında, Birleşmiş Milletler (BM) evrensel ilkelerini temel alan 10 ilkeye dayalı dünyadaki en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı olmaktan ve Sözleşme’nin öngördüğü ilkeler ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekten gurur duymaktadır.

 • Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası (RSPO)

  Palm yağı, dünyada birçok insan için temel gıda maddesi olan ve özellikle gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bitkisel bir yağdır ve oldukça verimli bir bitki olan yağ palmiyesinin meyvesinden ve meyvenin çekirdeğinden elde edilmektedir.

  Dünya palm yağı üretiminin en büyük sorunu, yağ palmiyesinin sürdürülebilir olmayan yollarla yetiştirilmesi sonucunda ormanların tahrip edilmesi ve böylelikle vahşi hayatın zarar görmesi ve bu durumun iklim değişiklikleri gibi küresel sorunları arttırmasıdır.

  Dünyada en yaygın olarak üretilen palm yağı ile ilgili bu olumsuz tabloya tepki olarak, sektör lideri firmalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürülebilir palm ağacı ekim ve yönetimini sağlayabilmek için 2004 yılında Sürdürülebilir Palmiye Yağı Yuvarlak Masasını (RSPO) oluşturuldu.

  Agritrade, ülkemizde palm yağı emtia ticareti sektöründe, Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası (RSPO) sertifikası olan tek satıcıdır.

  RSPO Üyelik Numarası: 2-0656-16-000-00

 • Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikası (ISCC)

  Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikası (ISCC) sera gazı salınımının azaltılması, sürdürülebilir toprak kullanımı, doğal biyosferin kullanılması, sosyal sürdürülebilirliğin arttırılması konularında kurumların, sorumluluklarını yerine getirdiğini belgeleyen çok önemli bir uluslararası sertifikasyon yöntemidir. ISCC, Avrupa Birliği üye ülkeler olmak üzere biyoenerji alanında ilk tanınan belgelendirme planıdır.

  Agritrade, bitkisel yağ sektöründe lider bir firma olarak ISCC’nin tüm gelişmelerini takip etmektedir.

  Agritrade, Kasım 2021’den bu yana ISCC sertifikasına sahiptir ve ISCC sertifikasına sahip ilk Türk şirketidir. AB için ISCC ürünlerine ilişkin ilk kayıtlar ise onaylanmıştır.

  ISCC Tescil No.: ISCC-Reg-11067

Şikâyet Prosedürü

Agritrade olarak, işçi haklarını, küçük toprak sahiplerinin, yerli halkların ve yerel toplulukların haklarını destekliyor ve koruyoruz. Ormansızlaştırma, Turba ve Sömürüye Hayır Prensipleri dahilinde, tarım arazilerinin sorumlu bir şekilde edinimi ile idaresini ve çevre standartlarına ilişkin en iyi yöntemlerin uygulanılmasını teşvik ediyor ve destekliyoruz.

Amaç ve Kapsam

Bu Şikâyet Prosedürü, Agritrade için, AGT'nin, Ormansızlaştırma, Turba ve Sömürüye Hayır (NDPE) Politikası’nın uygulanmasıyla ilgili olarak bireyler, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere her türlü üçüncü taraflardan gelen şikayetleri ele almak için oluşturulmuştur. Paydaşlarımız için bu geri bildirim mekanizmasının önemini biliyoruz. İşbu şikâyet prosedürü ile şikâyetlerin etkili olarak ele alınmasının; tarafsızlık, şeffaflık, erişilebilirlik ve cevap verebilirlik ilkelerine uygun biçimde yerine getirilmesini ve tedarik zincirimiz boyunca Agritrade’in NDPE politikasına uygunluğunun denetlenmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Ayrıca, işbu Şikâyet Prosedürü uyarınca, gelen şikayetler ve bu şikayetleri ele almak için aldığımız aksiyonların raporlaştırılması yolu ile Agritrade’in şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uyumluluğunu desteklemeye çalışıyoruz.

Şikayetler aşağıdaki kanallardan herhangi biri aracılığıyla gönderilebilir:

Posta

Agritrade Tarım Ürün. Tic. Loj. ve Depo Ltd. Şti. Akdeniz Mah. Atatürk Cad. No:152/78 35210, Konak/İzmir

Uygunsuzluklar muhakkak aşağıdaki bilgileri içermek durumundadır:

 • Ad – Soyad
 • Organizasyonun Adı – İş Ünvanı
 • Adres
 • Telefon / Faks No. / E-posta
 • Şikâyetin tüm detaylarıyla açıklanması
 • Şikâyet için ilgili destekleyici kanıtların sunulması

Şikâyetin Çözümlenmesi

Şikâyet sahibinin, talebini Agritrade’e iletmesi durumunda, şikâyetin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili süreç sonuçlandıracaktır. Agritrade, başvuruda bulunan kişinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, gerektiğinde, şikâyet sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.